Τοποθεσία

Παλαιοχώρι Σκούπας Άρτας

Επαρχιακή οδός Άρτας-Ιωαννίνων, 47046, Άρτα